Sve o tlu

HRANJIVE MATERIJE

HRANJIVE MATERIJE

Tlo je glavni izvor hranjivih materija potrebnih za rast i razvoj biljaka. Hranjive materije u tlo ulaze na različite načine: raspadanjem uginulih biljaka i životinja, gnojidbom vještačkim ili...

BIOLOGIJA TLA – Megafauna

BIOLOGIJA TLA – Megafauna

FAUNA I MIRKOFLORA Biologija tla podrazumijeva proučavanje faune i mikrobiloške aktivnosti tla. Tlo je živi sistem u kojem svi živi organizmi, provodeći dio ili cijeli život u ili na tlu, značajno...

VODA I KISELOST ZEMLJIŠTA

VODA I KISELOST ZEMLJIŠTA

Voda u tlu može biti u obliku leda, pare i tečnosti. Za njeno kretanje zaslužne su mikro (male), mezo (srednje) i makro (velike) pore zemljišta. Prolazeći kroz tlo filtrira se, skladišti i preraspoređuje se za dalje tokove…

TLO I ČVRSTA MATERIJA

TLO I ČVRSTA MATERIJA

Tlo je kompleksan sistem sastavljen od čvrstih materija, vode, gasova i živih organizama. U zavisnosti od klimatskih utjecaja, reljefa i živih organizama podložno je promjenama, pa se njegov sastav nikad ne može odrediti kao konstanta…

Pratite Agro Planet

Prijavite se za novosti

Translate »